Aleš Štefančič s.p.
Gradbeno projektiranje,
nadzor in obdelava podatkovDOMOV / OSNOVNI PODATKI / REFERENCE / KONTAKT
Do danes nam je zaupalo že veliko število investitorjev širom Slovenije, med njimi so:

OBČINA IZOLA,
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA,
LUKA KOPER d.d.
LESONIT ILIRSKA BISTRICA,...
ŠTEVILNI ZASEBNI INVESTITORJI


REFERENČNI PROJEKTI


A: ZUNANJE UREDITVE , KANALIZACIJE (infrastruktura, tlak, zunanja ureditev)


PLATO ZA HLODOVINO LESONIT ILIRSKA BISTRICA
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA 44 b, IZOLA
MURNOVA ULICA PIVKA
HOTEL JADRANKA PORTOROŽ
POSLOVNI OBJEKT GRAFIST
GOSTILNA TORKLA KORTE
POSLOVNA STAVBA BITERMO LUCIJA
STANOVANJSKI OBJEKT KOSMAČEVA 23 LUCIJA
TENIS STADION PORTOROŽ
RESIDENCE PARK LUCIJA
ZUNANJA UREDITEV OSNOVNE ŠOLE V LUCIJI
REKONSTRUKCIJA SZ DELA CESTE NA TRGU PADLIH OB GOSTILNI »DORO« V IZOLI
NOVI VHOD V LESONIT V ILIRSKI BISTRICI
ZUNANJA UREDITEV NOVE HALE V LESONITU ILIRSKA BISTRICA
PROMETNA UREDITEV STANOVANJSKE SOSESKE OLMO
PLOČNIK V STRUNJANU OD OSNOVNE ŠOLE DO GOSTILNE SOSIČ
PODPORNI ZID STRUNJAN
REKONSTRUKCIJA CESTE ŠARED – KOCINA
UREDITEV PARKIRIŠČA “PRI MIKCU” V IZOLI
IDEJNI PROJEKT NOVEGA DELA POKOPALIŠČA V KOPRU
ZUNANJA UREDITEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV V LUCIJI
REKONSTRUKCIJA IN POSTAVITEV RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM IGRIŠČU V PIRANU
ZUNANJA UREDITEV NOVE KLETI KORENIKA
POSTAVITEV GRBIN ZA UMIRJANJE PROMETA PRI OŠ V STRUNJANU
UREDITEV PARKIRNE PLOŠČADI PRED BIVŠO UPRAVNO STAVBO DROGE
UREDITEV PLOČNIKA IN CESTNEGA PRIKLJUČKA NA SONČNI POTI V PORTOROŽU
UREDITEV SKLADIŠČNE POVRŠINE OB CARINSKEM SKLADIŠČU V SEŽANI
PREUREDITEV PARKIRIŠČA ZA KAMIONE »GATIS«
ZUNANJA UREDITEV SERVISNI OBJEKT GATIS V VRTOJBI
VEČETAŽNO PARKIRIŠČE FORNAČE – IZVEDBA CESTNEGA PRIKLJUČKA IN PROMETNA UREDITEV
ZUNANJA UREDITEV ObrTNO PROIZVODNE HALE SURF V LUCIJI
IGRIŠČE BERTOKI
IGRIŠČE ŠARED
RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V KORTAH
BENCINSKI SERVIS brEZ POSADKE VRTOJBA
PLOČNIK LIMINJANSKA V LUCIJI
AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE DEKANI
UVOZ PICIGA V IZOLI
REKONSTRUKCIJA PREKOMORSKIH brIGAD V IZOLI
VODOVOD IN METEORNA KANALIZACIJA STAREGA DELA POKOPALIŠČA V IZOLI
DOSTOPNA CESTA IN KANALIZACIJA ST. HIŠA PREŠEREN
UREDITEV DRENAŽE NA SEVERNEM DELU IN IZVEDBA FEKALNEGA KANALA SANITARIJ NA NOGOMETNEM STADIONU V IZOLI
KANALIZACIJA KOSOVELOVA, CEGNARJEVA, PREMRLOVA V IZOLI
OBNOVA KANALIZACIJE PREČNE, TRŽAŠKE, GORIŠKE IN DVORIŠČNE ULICE V IZOLI
IDEJNA ZASNOVA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA KORITNICE
KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK NEbrA
SANACIJA KANALIZACIJE V KOCJANČIČEVI IN SKLADIŠČNI ULICI V IZOLI
KOM. OPREMA ZN MALIJA, KANALI 50 IN 53, SEKUNDARNA KANALIZACIJA PID
LOČITEV METEORNE KANALIZACIJE IN PRIKLJUČKOV NA CESTI V JAGODJE


B: OBJEKTI VISOKIH GRADENJ


STANOVANJSKE HIŠE ZASEBNIH INVESTITORJEV
POSLOVNA STAVBA BITERMO PORTOROŽ
TENIS STADION LUCIJA
STANOVANJSKA HIŠA GREGO V PADNI
VEČSTANOVANJSKA HIŠA na parceli št. 1830/1 k.o. IZOLA MESTO
STANOVANJSKA HIŠA DROŽINA V PORTOROŽU
NADSTREŠNICE ZBIRNEGA CENTRA ODPADKOV NA DEPONIJI KOMUNALE IZOLA
BUNGALOVI MARINA PORTOROŽ – ZUNANJA UREDITEV
HOTEL LAGUNA STRUNJAN
OBNOVA OŠ VINCENZO DE CASTRO PIRAN
NOVI VHOD V TOVARNO LESONIT ILIRSKA BISTRICA
SANACIJA OPORNIH ZIDOV NA ROZMANOVI IN VRTNI ULICI V PIRANU
NADOMESTNA GRADNJA GOSTINSKEGA OBJEKTA LAMBADA
STANOVANJSKA HIŠA DANE
PISARNE LESNI TERMINAL V LUKI KOPER
PODALJŠANJE TRAFO POSTAJE TP 20 V LUKI KOPER


C: GRADBENE FIZIKE OBJEKTOV


GRADBENA FIZIKA DOM STAREJŠIH OBČANOV V LUCIJI
GRADBENA FIZIKA ZA RAZLIČNE STANOVANJSKE OBJEKTE ZASEBNIH INVESTITORJEV


D: NADZORI


GOSTILNA KORTE-TORKLA
SANACIJA KANALIZACIJE V KOCJANČIČEVI IN SKLADIŠČNI ULICI V IZOLI
OBNOVA KANALIZACIJE PREČNE, TRŽAŠKE, GORIŠKE IN DVORIŠČNE ULICE V IZOLI
OTROŠKO IGRIŠČE MALIJA
LOČITEV METEORNE KANALIZACIJE IN PRIKLJUČKOV NA CESTI V JAGODJE
RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V KORTAH
METEORNA KANALIZACIJA ZA POVEZAVO IGRIŠČA NA OBSTOJEČO KANALIZACIJO NA MALIJI
PRIZIDEK K STANOVANJSKI HIŠI SAMOTORČAN